TAROT - TEK KART


 

Tarot kartları 22 tanesi "Büyük Gizemler", 56 tanesi "Küçük Gizemler" olmak üzere, 78 karttan meydana gelir. Kartlar içerdikleri semboller, kullanılan renkler ve anlattıkları hikayeler ile bizlere anlayabileceğimiz ipuçları sağlarlar. Kartların düz veya ters açılmaları farklı anlamlar ifade ederler.

Hem düz hem de ters açılan kartların ayrı ayrı açıklamalarını bulacaksınız. Tüm açıklamalarda Klasik Rider Waite Tarot Sırlar kitabına sadık kalınmıştır.

Kartları açmadan önce aşağıda Tarot hakkında verilen detaylı bilgileri okumanızı öneririz.

Kartı açmak için altındaki kutucuğu tıklayınız.

Kart çektikten sonra kartın üstüne tıklayarak açıklamalarını ve yorumunu okuyabilirsiniz.

TAROT - ÇAPRAZ AÇILIM

 

Bu Klasik Çapraz Açılımda;

1. KART:
Esas mesele, kafanızı kurcalayan sorun, mevcut durumu gösterir.

2. KART:
Cazip görülen, kalbin sesi olan yolu gösterir.

3. KART:
Doğru, mantıklı olan yolu gösterir.

4. KART:
Sonuç. Sorununuz hakkındaki çözüm yolları ile nelerin yapılması gerektiği, kaderi, olacakları gösterir ve belirler.

Kartları açmak için altındaki numaraları tıklayınız.

Kartları sıra takip ederek açınız.


Eğer aynı kart çıkarsa tekrar çekiniz.

Kart çektikten sonra kartın üstüne tıklayarak açıklamalarını ve yorumunu okuyabilirsiniz.

Tarot sizi yol seçiminde zorlamaz, ancak ipuçları verir. Bazen doğru yol olarak açılan kart sizin için en uygun ancak bütün için en uygun olmayabilir. Bu kez kalbinizin sesi baskın olacaktır. İyi okuyabilirseniz, kartlar arasındaki ilişkiyi, verdikleri mesajlara göre iyi yorumlayabilirseniz Tarot görevini yapmış olacaktır.

TAROT - NEDİR ?

Yarın neler olacağını bilseniz, bugün nasıl davranırdınız? İşinizin bir gün size büyük kazanç getireceğinden emin olsanız, başka bir iş arar mıydınız? İflas edeceğinizi öğrenseniz, gittiğiniz yolu değiştirmez misiniz? Bu aşkın mutluluk getirmeyeceğini bilseniz, hayal kurmaya devam eder miydiniz? Başarıya nasıl ulaşacağınız kulağınıza fısıldansa, dinlemez miydiniz? Tarot yüzlerce yıldır insanların geleceğe ilişkin sorularına yanıt veriyor, ipuçlarını kulaklarına fısıldıyor.

Kartların sembollerini çözmeye çalışın. Size en büyük yolu sezgileriniz gösterecek. Tarot’a danıştığınızda kartların tavsiyelerine kulak verin. Kartlar siz onları dinledikçe, bilinçaltınız ile olan ilişkilerini güçlendirecektir.

Tarot gücünü ve yeteneğini kartların üzerindeki sembollerden ve yorumlayan kişinin sezgilerinden alır. Kartların başarısı, sahibi ile kurduğu bağa bağlıdır. Kartlara kısa sürede, güçlü bir ilişki kurabilmek için bol bol pratik yapın.

Başlangıçta 78 adet kart ile insanın geleceği arasında bir bağ olduğuna inanmak kolay görünmeyebilir.

Ancak yapacağınız ilk denemeler dahi size kartların, kehanet gücünü gösterecektir. Yeterince konsantre olmuşsanız ve bir başkasına Tarot bakıyorsanız, kartların ne kadar objektif olduğunu ve ne kadar çok şeyden bahsettiğini kolayca anlayabilirsiniz.

Tarot’a danışırken son kartı, yani kader kartını açmadan önce iyi düşünün. Unutmayın, Tarot gelecekten haber vermekle kalmaz, geleceği belirleyebilir de. Bu yüzden son kartı açmadan önce karşınıza çıkacak kehanet ile yüzleşmeye hazır olup olmadığınızdan emin olun.

İnsanlık tarihinin her döneminde, geleceği öğrenmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Tarot yüzyıllardır kullanılan en eski ve başarılı kehanet yöntemlerinden biridir. Tarot’un gücü evrensel olanı kişisel olanla birleştirmesinden gelir. Her kartı kendi bakış açınızdan ele alabilir ama aynı zamanda diğerlerinin anlamlı bulduğu şeyler tarafından da etkilenirsiniz. Tarot, aslında sizin içinizde saklanan gizli bir bilgiyi yeniden size geri yansıtan bir ayna gibidir. Tarot’un size yol göstermesini sağlamak için atacağınız en büyük adım, kartların anlamına vakıf olmak ve onlara inanmaktır.

Peki Tarot ne yapar? Gelecekten haberler mi verir, geçmişi mi anlatır? Bu konuda genel bir bakış açısı olduğu gibi, uygulamalara göre değişiklikler ve birçok da hurafe vardır. Tarot’u tarif eden en kısa söz, Tarot’un bir “kehanet anahtarı” olduğunu söylemektir. Yani Tarot, Extra Sensory Perceptions denilen “6. Hislerin” çalışmasına yardımcı olan bir araçtır. Uygun felsefelerle beslendiğinde geçmişi okur, gelecekteki ihtimalleri haber verebilir ve bugüne ait olan sorunları çözmekte, verdiği işaretlerle yardımcı olur. Bir kişi kendini ne kadar iyi tanıyorsa, Tarot’tan o kadar iyi sonuç alır. Bununla beraber Tarot bize bizde olmayan bir şeyi asla veremez. Örneğin ders çalışmayan bir kişinin sınav geçmesini sağlayamaz. Ancak içsel konularda, psikolojik konularda bizi yönlendirebilir ve bazı sonuçlara sebep olunmasını sağlayabilir. Fiziki konularda ise ihtimalleri görür ve bunlara karşı ya da bunları destekleyecek önlemler alabilmemiz için bize vakit kazandırabilir.
 

TAROT - TARİHÇE

Tarot’un nasıl ortaya çıktığına dair ise anlatılan çok sayıda öykü var. Bunlardan biri Tarot’un üç bin sene önce Mısır’da yaşayan İbraniler tarafından yaratıldığını söyler. Bu iddiaya göre Tarot kelimesi Musevilerin kutsal kitabı Tora’nın tersten okunuşudur.

Bir başka rivayet Tarot’un geçmişini çok daha eskilere götürür ve kökenini Mısır’ın gizemli derinliklerinde arar. Tarot’un 108 kartını sembolize eden hiyerogliflerin Giza Sfenksi’nin altındaki tapınakta bulunduğunu iddia eden ve bu rivayete göre sembollerden 78’i insanlara açıklanmış fakat geri kalan 30 kart “uyulmama” ve Tarot uzmanları tarafından bugüne dek gizli tutulmuştur.

İnsanlık tarihinin bu çok eski kehanet yönteminin kökeninin Çin olduğunu iddia edenlerin savları ise şöyle: Tarot, M.S.618 tarihinde Çin’de egemen olan Tang Hanedanı zamanındaki kağıt paralar örnek alınarak çizildi. Kartların 14’üncü yüzyıldan itibaren Çingeneler tarafından dünyaya yayıldı.

Tarot’un varlığına ilişkin bilgiler Ortaçağ’dan itibaren daha somut verilere dayanır. Tarot anılan dönemde Avrupa’da yasaklanmıştır. Fransız Kralı V.Karl 1369 yılında imzaladığı bir fermanda Tarot kartları ile falcılık yapanların cezalandırılmasını emreder.
Tarot 15’ci yüzyılda ise karşımıza bir kart oyunu olarak çıkar. Avrupa’da henüz iskambil kağıdı yokken, Bonifacio Bembo adlı bir ressam, Milanolu Visconti ailesi için bir seri isimsiz ve numarasız kart resimler. Desteye “Tarocchi” adı verilir. Tarot uzun süre kağıt oyunu olarak görülür ama falcılıkta kullanılmaz. 1450’li yıllarda yaratılan bu deste günümüze ulaşan en eski ve tam Tarot destesidir.

Tarot böylece İtalya’da popüler bir kart oyunu haline gelir. Zengin İtalyanlar ekndileri için kimi günümüze kadar ulaşan Tarot desteleri yapmışlardır. Bu destelere ilk olarak Venedik ve Marsilya’da rastlanmıştır.

18’inci ve 19’uncu yüzyıllardan sonra, bu kartlar mistik gizemlerle ilgilenen bilginlerce yeniden keşfedilmiştir. Court De Gebelin ve Eliphas Levi gibi ünlü okülistler Tarot’un basit bir kart oyunu olmaktan öte anlamlar taşıdığını görmüş, kartların Hermetik ve Simya gibi öğretilerle ilişkisini ortaya çıkarmışlardır. Kartların tarihine ait bu iz sürme dönemi Order Of The Golden Dawn gibi gizli toplulukların bu konudaki bütünleştirme çalışmalarını yaptığı yirminci yüzyılın erken dönemlerine kadar sürmüştür.

Günümüzde en çok kullanılan destelerden biri olan Rider Waite destesi ise 1857 - 1942 yılları arasında yaşamış olan Dr. Arthur Edward Waite’nin eseridir. Kendisi bir Golden Dawn üyesi olan Waite, bir çok Gül - Haç ve Hermetizm sembollerini kullanarak kendi destesini hazırlamış ve bunları Pamela Coleman Smith’e çizdirmiştir. Waite Tarot’a birçok yenilik de getirmiştir. Bunlardan en önemlileri, Arkana Minör için oluşturduğu sembolik resimler ev bazı kartların yerlerinin değişmesidir. Waite Tarot vasıtası ile ezoterik sembolleri de vermeye çalışmış ve hepsini kapsayan bir sembolizm oluşturmak istemiştir. Yayıncı Rider ve yazarı Waite’nin adlarından esinlenerek Rider Waite tarot Destesi ismini alan bu kartlar, günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

TAROT - DESTE


Çağdaş Tarot kartlarının çoğu 15. Yüzyıl’a ait kart destelerinden pek farlı değildir. Destelerde 78 kart vardır. İki gruba ayrılırlar. “Küçük Arkana - Küçük Sırlar” adı altında 56 kart ve “Büyük Arkana - Büyük Sırlar” denilen 22 kart. Temel ve değişmez Tarot kartları, Büyük Arkanadır. Küçük Arkana’nın ise gerek kart sayısı, gerek içeriği tarih boyunca çeşitli değişiklikler göstermiştir. Bununla birlikte Küçük Arkana’nın en popüler kart sayısı 56 olmuştur.

BÜYÜK ARKANA

Büyük Arkana kartları anlam açısından daha kapsamlı olmakla birlikte diğerleri ile aralarında çok büyük farklar yoktur, sadece açılan falların yönlerini daha keskin bir şekilde değiştirebilirler. Fiziksel ve psikolojik karakterleri belirler ve bazen olaylara da işaret edebilirler. Tarot destesinin en sembolik kartları olan bu 22 kart, insan ruhunun geçireceği aşamaları gösterir. Kartların evrensel kabul görmüş bazı anahtar anlamları vardır ancak bunları değişmez yasalar gibi görmek yerine, Tarot’a bakan kişinin sezgileriyle anlamlara ulaşması gerekir.

KÜÇÜK ARKANA

Küçük Arkana tıpkı bir iskambil destesinde olduğu gibi dört ana gruba ayrılır. İskambildeki sinek, kupa, maça ve karo kartları Tarot’ta sırasıyla değnek, kupa, kılıç ve tılsım adlarını alır. Ancak iskambil destesinden farklı olarak her bölümde 13 değil, 14 kart vardır. Bunların üzerinde numara ve işaretler yerine sembolik resimler kullanılır.

Bunlar sırasıyla değnekler, kupalar, kılıçlar ve tılsımlardır (yıldızlar). Bu elementler astroloji ve diğer gizli bilimlerdeki ateş, su, hava ve toprağın karşılığıdır. Ateş kartları yeni girişimleri, su kartları duygusal olayları, hava kartları sıkıntıları, toprak kartları ise maddiyatı yönetirler.

56 karttan oluşan Küçük Arkana destesindeki 16 karta Saraylı Kartlar denir. Küçük Arkana serisinin sonundaki bu kartlar Kral, Kraliçe, Şövalye ve Prens olarak resmedilmiştir. Prens bazı kart dizaynlarında Prenses veya Uşak olarak resmedilir. Günümüzdeki kullanılan iskambil kağıtlarında bu kartlar, papaz, kız, vale ve seri sayılar olarak yer alır. Bir teoriye göre yalnızca Büyük Arkana’nın 22 kartı eski tarihlere dayanırken, Küçük Arkana’nın 56 kartı Ortaçağ’da ortaya çıkmıştır. Küçük Arkana’nın dört serisinin Ortaçağ’daki toplum sınıflarını temsil ediyor olması, bu iddianın doğru olabileceğini düşündürmektedir.

Değnek Takımı

  

Küçük Arkana’nın değnek takımı kartları ateş elementi ile ilişkilidir. Bu kartlar girişimcilik, irade ve azmin göstergesidir. Astroloji’de Koç, Aslan ve Yay burçları için öngörülen özellikler Tarot’ta değnek takımının bünyesinde toplanmıştır. Değnek kartları canlı, yaratıcı ve güçlüdür. Yenilik ve değişim müjdecisi değnek kartları, kakarlılık, liderlik, cesaret ve hırs gibi özellikleri de yapısında barındırır. Bu kartlarda enerji ve dinamizm vardır. Tarot zorlukları nasıl aşacağınıza dair pek çok bilgiyi bu kartlar yardımıyla verir. Değnek, mucizelerle dolu bir asa olarak da düşünülebilir ve içimizdeki gizli olan ve ilerledikçe kullanabileceğimiz güçleri gösterir. Öte yandan değnek bize yardımcıdır; yorulduğumuzda ona dayanırız, zorlu bir yolda ondan destek alırız, yaşlılıkta ve yorgunlukta bir vücut organı gibi ondan faydalanırız. Değnek kartlarının yol gösteren bir işlevi de vardır. Değnekler günümüzdeki iskambil destelerinde sinek serisine dönüşmüşlerdir.

Kupa Takımı

Su elementi ile ilişkili olan kupalar duyguların ve sezgilerin ifadesidir. Bu kartlar astrolojideki Balık, Yengeç ve Akrep burçları ile örtüşür. Tarot bize sevgi, aşk ve aile yaşamı gibi konularda bu kartlar aracılığı ile yol gösterir. Kupa takımı hayal gücünün, yeteneklerin, yaratıcılığın ve sosyalliğin bir göstergesidir. Su temizler ve hayatın devam etmesini sağlar. Su, evrensel çözücüdür, maddeleri çözer ve onun özelliklerini alır. Su grubu ruhu yönetir, sınırlanmayı sevmez, hayal gücü çok gelişmiştir ve yaratıcıdır. Keskin sezgileri ile size finans alanında da ipuçları vermeye çalışabilir. Duygusal dalgalanmalar ve hayaller kupa takımı kartlarının sembolizminde sıkça rastlanılan öğelerdir. Günümüzdeki iskambil destelerinde de Kupa serisi olarak adlandırılırlar.

Kılıç takımı

Öldürücü bir silah olan kılıçla simgelenen bu kartlar, mücadelenin simgesidir. Hava elementi ile ilişkili olan kılıç, İkizler, Terazi ve Kova burçlarının özelliklerini taşır. Hava burçları düşünce alış verişi ve haberleşmeyi yönetir. Bu kartlar en az duygusal olan ve en tarafsız kartlardır. Doğruya ve gerçeğe çok önem verirler. Kılıç takımı mücadele gereğini, engelleri ve sorunları simgelediği gibi zafere ulaşma, adaletin yerine gelmesi gibi pozitif anlamları da barındırır. Çünkü kılıç karanlıkları da yok edebilmektedir. Kılıç takımı kayıpları, savaşı, adaletsizliği temsil edebildiği gibi, mücadelenin olumlu sonuçlanması ve başarı anlamına da gelebilir. Kılıç kartları günümüz iskambil destesinde Maça serisine dönüşmüştür.

Tılsım Takımı

Yaşamın maddi yönünü simgeleyen tılsım kartları, para ya da yıldız kartalı gibi isimler de alır. Toprak elementi ile ilişkili olan bu kartlar astrolojide Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının özelliklerini taşır. Bu kartlar maddeye sahip olmak için gösterilen azim ve hırsı simgeler. Pratik, somut ve maddi konuları gösterir ve yatırım, mal, mülk, iş, eğitim gibi alanlarda kehanette bulunur. Tılsım grubu kartları biçim verir, altyapı kurar ve meydana getirir. Üreticidirler ve olayları gerçekleştirirler. Bu kartlar uzun vadeli planlar hakkında bilgi verir. Tarot’a danışanları kararlı olmak ve güçlü bir irade gösterme konusunda uyarabilir. Tılsım serisi günümüz iskambil kağıtlarında Karo serisine dönüşmüştür.
 

TAROT - HANGİ SORULARA YANIT VERİR ?


Tarot kartları kendisine akıllı sorular sorulmasını bekler. Aklınıza o an gelen, zihninizi hiçbir zaman meşgul etmemiş bir soruya Tarot’un yanıt vermesini beklemeniz boşuna olacaktır. Tarot’a bir soruyu ne kadar açık ve doğrudan sorarsanız, alacağınız yanıt da o kadar başarılı olacaktır. Tarot’a danışırken çok genel sorular sormanız doğru olmaz. Örneğin “nasıl mutlu olabilirim” gibi bir soru, çok genel olduğu ve çok sayıda detay barındırdığı için başarılı bir tarot açılımı gerçekleştiremez. Bunun yerine kartlara mutlu olmanız için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz konu hakkında –meslek, sevgili, çocuk, para, eğitim vb- detaylı bir soru yöneltmeniz daha doğru olacaktır. Örneğin “iş değiştirmeye karar verirsem ne olur ya da bu işte devam edersem ne olur” şeklinde bir soru sormak uygun olacaktır.

Tarot’tan kartların sizin yerinize karar vermesini beklememeniz gerekir. Örneğin Tarot’a “sevgilimden ayrılmalı mıyım” diye sormak yerine “ilişkimin devam etmesi durumunda neyle karşılaşacağım” şeklinde bir soru yöneltmelisiniz. Sorularınızın mümkün olduğu kadar pozitif olması, olumlu durumları düşünerek sormanız da Tarot’tan yardım almanızı kolaylaştıracaktır.

Tarot’a danışırken dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise, bulunduğunuz ortamdır. Loş ve karanlık bir ortamda yapılan okumalar daha başarılı sonuç verir. Mum ışığı kullanılabilir, bir tütsü ile sezgilerinizi güçlendirebilirsiniz. Mümkün olduğunca sessiz ya da sakin bir müzik eşliğinde, zihninizi kartlarla bütünleştirmeniz daha kolay olacaktır.
 

 

copyright © yeniden-dogus.com / turgayreiki.com