Gösterilen Mesajlar: 7 mesajdan 1 ile 7 arası

Konu: Piramitlerin Sırları

 1. #1
  Technical Administrator Tunç avatar
  Giriş Tarihi
  29-09-2004
  Şehir
  35 İzmir
  Yaş
  61
  Mesajlar
  3,204

  YingYang Piramitlerin Sırları

  Keops Piramidi için, her biri 2.5 ton ağırlığında yaklaşık 2 milyon 300 bin taş bloğun kullanıldığı biliniyor. Her gün 10 taş blok üst üste konulsa, piramidin bitirilmesi için yaklaşık 650 yıl gerekiyor. Bu da, inşaat için gerçekçi olmayan bir zaman dilimi demek. Ayrıca taş blokların birbirine yakınlığının santimetrenin binde 1'i düzeyinde olması da, olağanüstü bir mühendislik olayı olarak yorumlanıyor.

  O günün şartlarında bu blokların nasıl oraya getirildiği de hala esrarını koruyor. Piramitlerde yaşanan akıl almaz olaylar da konunun ayrı bir boyutu.  Büyük piramitlerin, asla mezar olarak inşa edilmedikleri saptanmıştır. (Büyük Piramit'in içinde rastlanan hiyerogliflerde, Firavun Keops'a verilen isimlerden biri olan Khufu veya Khem isimleri okunmaktadır, ancak bu yazıların diğer hiyeroglifler gibi taşa kazılı olmadığı, boya ile yazıldığı görülür. Bu da göstermektedir ki, Khufu ile ilgili hiyeroglifler sonradan yazılmıştır.)

  Son derece esrarlı odalar; çok büyük ustalık isteyen mimarisi, gizli koridorları, daracık tünelleri, nefis süsleri ile neden ve nasıl yapılmışlardır? Ne zaman ve kimler yapmıştır?

  Karnak Mabedi rahiplerinden Aton (M.Ö. 1670), Büyük Piramit'in inşaasının, büyük tufandan 3000 yıl öncesine rastladığını yazar. Başka bir yazısında ise: "Tufan öncesi çağlarda yasayan Kral Surid, ilk piramitten örnek alarak (Keops Piramidi'nden örnek almış olabilir.) iki büyük piramit inşa ettirdi. Bunlara, kendi çağının bütün bilimlerini kaydettirdi. Doğuda olan birinci piramidin duvarlarına göğün katları resmedildi ve bütün yıldızların hareketleri gösterildi. Böylece Kral Surid, geçmişi ve geleceği görebilecekti. İkinci piramit, fen ve tıp ilimlerine tahsis edildi." der.  Bu yazılar bize, Büyük Piramit'in tufandan önce inşa edildiğini göstermektedir. Piramit içerisinde yazılı hiyeroglif metinlerden hareketle, Arap bilgini Abu-Zeyd al Bâlhî, 72.000 yıl önce Lire Yıldızı'nın Yengeç burcuna girdiği zaman inşa edildiğini tahmin eder.

  İskoçyalı bilgin Piazzi Smith'in hesaplarına göre ise, 53.824 yıldır. Görüldüğü gibi, Büyük Piramit'in ne zaman inşa edildiği kesinlik kazanmamıştır. Büyük Piramit'teki hiyeroglif yazılardaki astronomik doneler daha doğru değerlendirilirse, yapılacak hesaplar bize piramidin inşa tarihini belirleyebilir.

  Tarih saptamasındaki bu muazzam rakamların yanında, piramidin yapısındaki ölçü birimleri de, piramidi daha esrarlı hâle getirir:

  1- Piramit, kaidesinin çevre toplamı yüksekliğinin iki katına bölünürse Pi sabitinin değerini buluruz. (3.1416)

  2- Piramidin yüksekliğinin (164 m.) bir milyarla çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı gösterir.

  3- Piramidin yoğunluğu ile hacminin çarpımından elde edilen net ağırlık, Dünya'nın yoğunluğu ile hacminin çarpımından elde edilen net ağırlığın milyarda beşine eşittir.

  4- Piramitte bulunan kraliçe odasının uzunluğu Pi sabiti (3,1416) ile çarpılırsa, 365,242 kesirli sayısının yeni yılın gün cinsinden süresine eşit olduğunu gösterir.

  5 -Zemin kenarlarından birinin uzunluğunun (183'dür.) İki katı 366 sayısını, yani bir artık yılın gün cinsinden süresini belirtir.

  6- Piramidin bulunduğu yerden geçmesi tasarlanan bir meridyen, Dünyamızı tam iki parçaya ayırır.

  7- Keops piramidinin 12 ton ağırlığında iki buçuk milyon kat bloktan oluşmuştur. Günde on blok yerleştirilmesi halinde yapımının 664 yıl sürer.. Ve bu taşların temin edilebileceği en yakin mesafe yüzlerce km. uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir.

  8- Piramidin üstünden geçen meridyen karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya böler ve piramidin dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunur.

  9- Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir.(doğduğu ve tahta çıktığı günler)

  10- Piramitlerin içerisinde ultrason, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

  11- Kirletilmiş suyu, bir kaç gün Piramit'in içine bırakırsanız; suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

  12- Piramidin içerisinde süt, bir kaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.

  13- Bitkiler Piramit'in içinde daha hızlı büyürler.

  14- Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir Piramit'in içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.

  15- Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu yada ayni yerde bir kaç tur attılar, fakat içlerini göremediler.

  16- Piramitlerin yazın içi soğuk, kışın içi sıcak olur.

  Bütün bunlar tesadüf olabilir mi?

  Tarih öncesi çağlardan kalma harabeler, dev kalıntılar da dikkate alınırsa bunlar, mimarlarının antigravitasyon (karşı çekim) tekniğini bildiklerine işaret eder.  XII. yüzyılda yaşamış Arap asıllı gezgin Abd'el Lâtif: "Önceleri, Büyük Piramit'in dört yüzü de ince parlak bir maddeyle kaplıydı ve üzerinde hiyeroglif yazılar vardı. Bugün, bu yazılar okunamayacak kadar silinmiştir.

  Bütün Mısır'da, o yazıları okuyacak kimseye rastlanmamıştı. Yazıları kopya etmek çok zor bir iş... Belki altı bin sayfa tutacak kadar yazı var." diyor.

  Simdi artık, ne parlak maden tabaka ve ne de hiyeroglif yazı mevcut, içerde kayıtlı yazıların esrar perdesi de kalkmış değil.

  Eski Mısırlıların, tıp, matematik, astronomi vb. gibi konularda, değil çağlarına göre, bugüne göre bile çok ileri durumda oldukları bilinmektedir. Peki, bu bilimlerin temelini kimler oluşturmuştur?

  Kanımızca, büyük piramitleri yapanlar Mısır'a bilim getirenlerdir. Bu dev yapıların her biri, bilimsel bir nedenle ve bilime hizmet etmesi ve geçmişten geleceğe köprü oluşturması amaçlanarak yapılmıştı ve piramitlerde bilim adamı yetiştiriliyordu.

  Büyük Piramit için eski yazıtlarda "ışık saçan" denmesi, herhalde ışığı yansıttığı için değil, bilim ışıkla özdeş görüldüğünden olsa gerektir. O hâlde bilimleri, neden böyle geleceğe esrarlı bir şekilde bıraktılar? Bıraksalardı da herkes ışısaydı. Bilimin, o zamanlarda bile piramidin duvarları arkasında olduğu açıkça anlaşılıyor. Çünkü bilim kutsaldı, oyuncak edilemezdi ve ilâhî Kudret'e inanmayanlar bilimle uğraşamazdı.  Piramitlerde yetişen Pisagor, Platon, Solon ve Heredot bile bu esrarı öğrenemediler mi, yoksa ifşa etmek mi istemediler acaba?

  Peki, piramidin yüzeyine kazılı hiyeroglifler halkın gözü önünde olduğuna göre, onlar neyi açıklıyorlardı ya da ne idi acaba? Piramidin içinde kazılı olanların gizemi zamanla çözülebileceği ümit edilirse de dış yüzeydekiler bilinmeyen olarak kalacağa benzer.

  Piramitlerin bir diğer görevi de yağmur yağdırmak, şimşek çaktırmak gibi tabiat olayları hazırlamaktı. Çok eski çağlarda, piramitlerin üzerinde kaplı beyaz parlak maden tabaka, Güneş ışınlarının veya Ay ışınlarının ölçülü bir tarzda yansıtılmasına yarıyordu. Yansıyan ışınlar bulutlar üzerine gönderiliyor ve böylece sunî yağmur sağlanıyordu. Bulutlara ışık göndermekle elde edilen sunî yağmurlama, sadece Mısır'a has değildir. Orta ve Güney Amerika'da da, piramitler beyaz parlak bir madenle kaplı olup, aynı amaçla kullanılıyordu.

  Gorcillasa de Vegat bu konuyla ilgili olarak:

  "Maya rahiplerinin önderliği altında, bazı belirli günlerde yağmur yağmaya başlardı. Düşen yağmur miktarı, toprağı bol bol besleyecek yeterlikte olurdu." diye yazıyor.

  Meksika -Yucatan'daki Maya kültür merkezi Chichen- İtza da, Tanrı Kukulkan'a adanmış 30 metre yükseklikte, tabanı 55.50 metre uzunlukta kare tabanlı, basamaklı görkemli bir piramittir. Üst üste dokuz platformdan oluşan piramidin en üst platformdaki her iki tüylü yılan sembolleri ile süslü sütunlu basamak, tanrısallığa yükselmeyi sembolize eder. Dört yandaki 91 basamaklı merdivenlerin her basamağı, bir günü temsil eder, ek yılı (91x4=364) günlük yılı oluşturur. Piramit öyle ayarlanmıştır ki, her 21 Mart'ta (ilkbaharın başlangıcında), her 21 Eylül'de (sonbaharın başlangıcında), en üst platformdaki tüylü yılan sembolleri, ışık-gölge oyunlarında, sanki hareket ediyormuş gibi görünür.

  Bütün bunlar, piramidin inşasında çalışan astronom, matematikçi, mimar ve rahiplerin, yüksek seviyeli bilgi ve kusursuz tekniklerini gösterir. En küçük hata bile, mevsim başlangıcını belirleyen ve sadece bu iki gün içerisinde ışık-gölge oyunlarıyla oluşan tüylü yılanın hareketlenmiş gibi görünmesini imkânsızlaştırırdı.

  Yine Palenque'de düz piramidin üstüne kurulu güneş tapınağındaki, yüz binler, hatta milyonlarca kazılı yılları belirten tarihler, hangi önemli olayları belirtiyordu?

  Ve Orta Amerika'nın en gizemli yapıtı 19 metre yüksekliğinde ve 8 adet üst üste konmuş kaideden oluşan piramidin üzerinde yer alan yazıtlar tapınağında, 617 adet hiyeroglif'lerle bezenmiş rölyef levhalar asılıdır.

 2. #2
  Senior Member
  Giriş Tarihi
  26-11-2008
  Şehir
  06 Ankara
  Yaş
  46
  Mesajlar
  413

  piramitler her zaman ilgimi çekmişlerdir. güzel paylaşımınız için teşekkürler.

 3. #3
  VIP Member sirius avatar
  Giriş Tarihi
  25-02-2007
  Şehir
  35 İzmir
  Mesajlar
  98

  Piramitler ve eskii mısır kültü tamamen gizem dolu. piramite gelip inisiyasyon süreçlerini tamamlayıp bir insani kamil oalrak çıkan ya da isis inisiyasyonun da takılıp, o seviyede çıkan insanlara halka sadece bildiklerinizin 5'te 1'ini anlatın onu da şifreleyerek anlatın diye yemin ettirirlerdi. O zamandan bu zamana gelen bilgiler (ki yığınla bilgi var yine de) sadece bilgilerin 5'te 1'i ise tamamı ne kadar muazzam derecede geniştir kim bilir...

 4. #4
  Moderator
  Giriş Tarihi
  12-04-2007
  Şehir
  34 İstanbul
  Mesajlar
  2,012

  Çok ilginç ve esrarengiz gerçekten.

  Okudukça daha da çok ilgimi çekiyor.

  Teşekkürler.
  ღ°•.♥.•°ღ ღ°•.♥.•°ღ

 5. #5
  Senior Member nirvana avatar
  Giriş Tarihi
  06-12-2008
  Şehir
  06 Ankara
  Yaş
  24
  Mesajlar
  375

  Antik mısır sırları kitabını şiddetle tavsiye ediyorum.bu kitabı okurken kendimi piramitlerin içinde hissetmiştim

 6. #6
  Moderator
  Giriş Tarihi
  12-04-2007
  Şehir
  34 İstanbul
  Mesajlar
  2,012

  Alıntı Orijinal Mesaj Sahibi nirvana Mesajı Göster
  Antik mısır sırları kitabını şiddetle tavsiye ediyorum.bu kitabı okurken kendimi piramitlerin içinde hissetmiştim
  Olabilir teşekkürler.
  ღ°•.♥.•°ღ ღ°•.♥.•°ღ

 7. #7
  Member
  Giriş Tarihi
  01-10-2010
  Şehir
  06 Ankara
  Yaş
  41
  Mesajlar
  52

  Pramitler her zaman ilgimi çekmiştir ve tüm insanlığın ilgisini de çekmeye devam edecek kanımca... Ta ki gizemi tamamen çözülene dek.

  Bence çözülecektir de bir gün.Bütün sırlar evrende saklı ve toplusal hafıza tüm bilgileri depo ediyor.

  Yazı çok güzeldi bu sebeple nefesimi tutarak okudum.Tşk emeğin için

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an bu konuyu 1 kullanıcı inceliyor: (0 üye ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mimar Sinan'ın Sırları
  Forum: Diğer Bilim Ve Teknoloji Konuları / Yazan: aspirin
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 18-09-2007, 13:38

Gönderme Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konuda cevap yazamazsınız
 • Eklenti yapamazsınız
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •  
 • BB Kodları Açık
 • Smiley'ler Açık
 • Resim Kodları Açık
 • Video Kodları Açık
 • HTML Kodları Kapalı